Amblem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega je likovna izvedenica amblema Hrvatske vatrogasne zajednice.Unutar neprekinutog okruglog tripleta (hrvatskog pletera, obilježja starohrvatske kulture) nalazi se vatrogasna kaciga svijetle boje, ispod koje su prekrižene plamenica i sjekirica. Kaciga, plamenica i sjekirica su oduvijek simboli vatrogastva.

Od lijeve k desnoj strani kacige upisana je godina utemeljenja DVD Požega (1874).
Na gornjoj strani, na tripletu, nalazi se grb Republike Hrvatske.
Okomito iznad tripleta napisana je kratica Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD), a ispod POŽEGA.
Za razliku od amblema Vatrogasne zajednice Hrvatske, koji se nalazi na crvenoj podlozi kvadratnog oblika, amblem DVD POŽEGA je na plavoj podlozi pravokutnog oblika.