rucna_strcaljka
Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Požega utemeljeno je 13. svibnja 1874. godine…
Tijekom devetnaestog stoljeća, kao posljedica industrijske revolucije i razvoja tehnologije, nastajale su nepredvidive stihije uzrokovane požarom, djelovanjem čovjeka i prirodnih kalamiteta te je iskazana potreba u sve većoj borbi s navedenim nevoljama.
U Požegi se tih godina osnivaju mnoga građanska društva, buja društveni i kulturni živat grada, razvija se gospodarstvo, obrtništvo, trgovina i financijske institucije.
 Osnivači Dobrovoljnog vatrogasnog društva su poznati građani Požege, ugledni članovi gradskog poglavarstva, pravnici, liječnici, profesori, obrtnici i gospodarstvenici.
svetozar_kusevic
Na poticaj gradonačelnika Stjepana Pavišića održan je 18. siječnja 1874. g. u Gradskoj vijećnici skup građana radi osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva (dalje u tekstu DVD), kada su svi prisutni postali privremeni odbornici, a privremeni predsjednik gradonačelnik Pavišić. Tada je izabran i pododbor za izradu društvenih pravila, što je i učinjeno do kraja siječnja. Prva društvena pravila prihvaćena su na sjednici 25. veljače, a 22. travnja ih je potvrdila Kraljevska zemaljska vlada.
Proglasom od 4. svibnja je sazvana Prva glavna skupština koja je održana 13. svibnja, kada je uz gruvanje topova i uz sveopće veselje građana izabran prvi predsjednik Svetozar Kušević, vlastelin iz Blacka, poznati parlamentarac i saborski zastupnik grada Požege. Za tajnika je izabran Kazimir Stručić, vatrogasnog vojvodu Izidor Lobe, a za kapetana glazbe Vilim Just.
izidor_lobe
Još u travnju su članovi Građanske konjaničke čete potpisali darovnicu o predaji nedovršene zastave DVD-u, pa je ona dovršena donacijama građana, s tim što ju je oslikao hrvatski slikar Ferdo Kikerec. Sa jedne strane je izradio sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, a s druge grb grada Požege.
Već u proljeće 1875. g. novoizabrani odbor je nabavio iz Celovca glavne vatrogasne sprave (Metzovu kolnu štrcaljku, jedne rastezne ljestve s kolima, kola za dovodne cijevi, te radna odijela). Oko rukovanja opremom upute je dao stručnjak iz Celovca Ferdo Jergić.
casnici_dvd_1094
 Zbog brojnih obaveza, Druga godišnja skupština održana je 3. srpnja 1875. g., a prije nje u župnoj crkvi sv. Terezije održana je posveta vatrogasne zastave, što je obavio opat Ivan Thaller. Kuma zastave je bila Ljudevita grofica Janković, supruga grofa Julija pl. Jankovića, a sama svečanost je trajala do noćnih sati. Radi veće djelotvornosti i organiziranosti, te jedinstvenosti djelovanja na većem prostoru osnovana je u Zagrebu 1876. g. «Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica» na čelu sa Đurom Stjepanom Deželićem, doajenom hrvatskog vatrogastva, s ciljem povezivanja i ujedinjenja stručnoga rada.
Uvedeni su vatrogasni tečajevi, izdavani vatrogasni spisi i glasila, a na terenu su radili putujući učitelji. Kraljevska zemaljska vlada je ponovo potvrdila Pravila 1878/79. g., a 1880. g. vatrogasni vojvoda Izidor Lobe potiče inicijativu za gradnju novog vatrogasnog spremišta.
Već 1884. godine, povodom desete obljetnice Društva, sagrađeno je spremište pokraj zgrade Gimnazije o trošku Gradske uprave za 2203 for. i 40 novčića, a izgradio ga je od drvene građe Ivan Holz. Iste godine Upravni odbor je sklopio sporazum s Gradskim poglavarstvom o korištenju Gradske glazbe za svoje potrebe, uz godišnju naknadu.
dvd_1904
Kralj Franjo Josip I (1848.-1916.) je 1885. g. posjetio na četiri dana Požegu, zbog vojnih vježbi, u čemu su dali veliki doprinos požeški vatrogasci. Pokazali su se iste godine na djelu kod gašenja požara u Florijanovoj ulici, na čemu se zahvalio tadašnji gradonačelnik Franjo Ciraki.
Tada je nabavljena i nova štrcaljka od ljubljanskog tvorničara Samase. Skender Balog, zamjenik vođe penjača, izabran je i poslan 1891. g. na Prvi hrvatski vatrogasni tečaj u Zagreb
Požeško vatrogasno društvo pristupilo je u članstvo «Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice« 6. ožujka 1892. g., a na godišnjoj skupštini je izabran za predsjednika društva Izidor Lobe.
Na žalost već iduće godine u proljeće je umro, tako da je na njegovo mjesto izabran za predsjednika Franjo Ciraki, tadašnji gradonačelnik.
Krajem godine su požeški vatrogasci sudjelovali kod otkrivanja spomenika fra Luki Ibrišimoviću – Sokolu, koji je izradio mađarski kipar Gjuro. Kiss. Sudjelovali su i kod svečanog otvorenja pruge Pleternica- Požega 1894.g., a iste godine raspravljalo se i o Osnovnom zakonu o vatrogastvu.
diploma_franj_cirakiju
Društveni vojvoda Ivan Merze dobio je 30. lipnja 1895. g. prvu zlatnu kolajnu i vrpcu u ime Središnjeg odbora Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, a 1896 .g. pred Gradskom vijećnicom podijeljena su priznanja zaslužnim vatrogascima kada su nabavljena i nova radna odijela.
Na skupštini 1899. g. za društvenog vojvodu izabran je gradski vijećnik Adolf Schiebel, koji se na toj dužnosti zadržao do 1914. g. Posebno se istaknuo kod gašenja požara u ulici sv. Roka u veljači 1898. g. i teško ozlijedio mladi penjač Vladimir Goršetić.
Zbog sigurnosti su na prijelazu iz 1899. na 1900. g. pregledani u svim ulicama dimnjaci i odvodne cijevi. Preko osiguravajućeg zavoda «Croatia» osigurane su vatrogasne sprave, a popravljeno je i vatrogasno spremište.
Od 1901. g. tajnikom društva postaje Julije Kempf, pisac povijesnih djela, učitelj i kasnije gradonačelnik Požege koji je povodom 30. obljetnice DVD-a 1905. g. napisao društvenu «Spomenicu».
Za sve izvršujuće članove tiskane su 1902. g. iskaznice i uplatne knjižice s popisom odijela i opreme. Početkom 1903. g. DVD je pripremilo Vatrogasni ples, a krajem godine Veliku pučku zabavu. Jubilarne 1904. g. nabavljene su iz Beča velike rastezne ljestve i štrcaljka «Smekalka» čijoj je prezentaciji bio prisutan izaslanik i tajnik Vatrogasne zajednice Mirko Kolarić, urednik glasila «Vatrogasni viesnik».
U ljeto 1904. g. DVD Požega se priključio na novu telefonsku mrežu. Za novog predsjednika je 1905. g. izabran dr. Eduard Kürschner, odvjetnik i gradonačelnik, a za blagajnika gimnazijski profesor Makso Kuntarić
Povodom 30. obljetnice dobio je vođa penjača Antun Fischer spomen-sliku s prigodnom pjesmom, a iz zaklade Mije Reinera dobio je nadzornik gasila Đuro Anić svotu od 4.000 kruna za radionicu za popravak strojeva. bog potrebe za novim spremištem 1907. g. je prvi put potaknuta ta ideja.
nekakav_pravilnik
Na godišnjoj skupštini 28. svibnja 1908. g. prihvaćena su nova Pravila, usklađena s Pravilnikom Zajednice vatrogasnih društava i tiskana 1910. g.
Da bi gradnja novog doma bila što brža, na poticaj Đure Anića formiran je 1912. g. poseban Odbor. Tada je na starom domu popravljen krov i uvedena rasvjeta.
Četrdeseta obljetnica Društva obilježena je 1914. g. u gostionici «K zlatnom janjetu». To je bilo vrijeme političkih previranja i početka Prvog svjetskog rata, kada je oslabio rad DVD-a. Dio članstva je mobiliziran, dio je otišao u redarstvene straže, a mnogi su kao čuvari «reda i mira» uvršteni u Dobrovoljni građanski zbor.
vladimir_gorsetic
Društvena imovina je tijekom rata uglavnom sačuvana. Društveni vojvoda Đuro Anić je 1919. g. na sjednici Upravnog odbora komemorirao smrt poginulih i umrlih članova, a društveni tajnik je obavijestio prisutne da je Gradska općina poklonila za novo spremište kuću sa vrtom tzv. «Kamenita vrata».
Već 1920. g. izvršena je primopredaja zgrade i počelo se odmah s prikupljanjem sredstava dobrovoljnim prinosima, tombolama sa zabava, kazališnim i kino predstavama, zajmovima itd.
Povodom smrti predsjednika Eduarda Kürschnera 1921. g. održana je komemoracija, a na godišnjoj skupštini 1922. g. izabran je na njegovo mjesto Julije Kempf, a za tajnika Lasdislav Beršek.
Iste godine je u lipnju radi sigurnosti u gradu vatrogasni vojvoda Vladimir Goršetić pregledao 220 kuća i 232 bunara, a društveni liječnik Milan Thaller je održao stručno predavanje «O prvoj pomoći».
U županijskoj vijećnici je 19. studenog održana Prva konferencija vatrogasnih društava požeškog kotara.
Prikupljanje sredstava za novo spremište je intezivirano tijekom 1923. g. i uveden je 10. lipnja kao Vatrogasni dan. U Pleternici je održana Prva glavna skupština vatrogasnih društava požeškog kotara, kada je i osnovano «Vatrogasno udruženje kotara požeškog», s ciljem uzajamne pomoći među društvima.
Na izradi građevinske osnove za adaptaciju i na proračunu troškova gradnje novog Doma radilo je domaće poduzeće I. Fleissiga i J. Hribara, a plan i nacrt su radili arhitekti Aksmanović, Malin i Rožić iz Osijeka.
Ipak svoju pedesetu obljetnicu Društvo je dočekalo u starom spremištu. Već 1. srpnja 1925. g. obavljeno je preseljenje vatrogasnih strojeva i sprava u novo spremište. Proslava pedesete obljetnice DVD-a održana je 4., 5. i 6. srpnja kada je kod Kamenitih vrata bio podignut veliki slavoluk.
Slijedeće 1926. g. vatrogasci su sudjelovali kod otkrivanja spomenika podignutom povodom tisućgodišnjice krunidbe hrvatskog kralja Tomislava i spomen-ploča na kućama Franje Cirakija i Miroslava Kraljevića.
pozeske_novine
To je bila godina i velikih stradanja: u svibnju je izbio požar u «Našičkoj tvornici tanina i paropila d.d.», u lipnju je strašno orkansko nevrijeme srušilo toranj crkve sv. Terezije, a u kolovozu je poplava Orljave nanijela velike štete na Ciglanama i u tvornici «Stock».
Na vatrogasni dom je 1928. g. postavljena nova sirena Dragutina Erbna iz Osijeka. U prosincu je osnovana Vatrogasna župa u koju se preustrojio Vatrogasni savez kotara požeškog. Početkom 1929. je osnovana i Posmrtna sekcija DVD-a. Zbog neizvjesnosti izvođenja radova na Domu, Vatrogasno društvo šalje 1930. g. peticiju u Gradsko načelstvo i traži zajam od 300.000 din. Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica je na Vatrogasnom kongresu u Đakovu odlikovala za zasluge Julija Kempfa, Ladislava Beršeka, Matu Kovačevića i Maksu Kuntarića.
Popularni vojvoda Vladislav Goršetić, zvani «Grga» prema jednoj predstavi u kojoj je sudjelovao, dobio je za svoj rad brojna priznanja izvan hrvatskih granica.
Konačno, 1931. g. dovršen je proračun za završne radove na vatrogasnom domu, otkupljen je sav inventar Društva «Hrvatski sokol» i 6. prosinca je bilo svečano otvorenje i posveta velike vatrogasne dvorane.
gorsetic_koracnica
U jesen 1932. g. osnovana je Vatrogasna glazba, a prvi kapelnik je bio Arnold Wlassak, a već 1933.g. je priređen prvi koncert na glavnom trgu. Ubrzo se upisalo 19 mladića u podmladak Vatrogasne glazbe. Povodom 35-godišnjeg rada zapovjednika Vladimira Goršetića, kapelnik Wlassak je u tu čast napisao «Goršetićevu koračnicu».
Po novom Zakonu o vatrogasnim organizacijama preimenovano je Društvo u Dobrovoljnu vatrogasnu četu.
Nova 1934. g. počela je veselo kada je u siječnju Društvo priredilo proslavu 70. rođendana Julija Kempfa, a već u lipnju je održana tužna sjednica povodom smrti ovog dugogodišnjeg tajnika i zaslužnog predsjednika.
U veljači 1935. g. održana je Prva redovna skupština Vatrogasne župe, u vatrogasnom domu je priređena akademija povodom 264. godišnjice Zrinsko-Frankopanske tragedije i priredba povodom 100. obljetnice hrvatske himne. Još jedan zaslužni vatrogasac je napustio društvo 1936. g.. U kolovozu je umro Vladimir Goršetić, a na grobu se od njega oprostio Stanko Žagar ispred Vatrogasne zajednice iz Zagreba.
Na izvanrednoj skupštini za predsjednika Društva izabran je Leon Ciraki, predsjednik Gradske općine. Početkom 1937. g. održan je tečaj za članove Vatrogasne župe, u ožujku su šivane odore i oprema vatrogasaca, a u ljeto je inspekcijski pregledana društvena administracija.
Na sjednici Upravnog odbora 1. svibnja 1939. g. određen je 4. svibnja kao Vatrogasni dan. U vatrogasnom domu se održavala nastava od 15. rujna do 10. listopada zbog nadogradnje kata na zgradi Državne realne gimnazije. Novi kapelnik vatrogasne glazbe postao je Dragutin Nemet, a izvršene su i organizacijske promjene.
 
vatrogasna_glazba
Početkom Drugog svjetskog rata članstvo DVD-a našlo se na različitim stranama: u redovnoj vojsci, u domobranstvu, jedinicama antifašističke borbe, u pričuvi po naredbi Nezavisne države Hrvatske itd.
Po odluci Predstojništva gradskog redarstva raspušten je Upravni odbor Vatrogasne župe i DVD-a Požega, a za povjerenika Društva postavljen je Jakša Babić. Svoju 70. obljetnicu Društvo je skromno obilježilo 4. svibnja 1944. g. Tijekom ratnih godina nema podataka u Knjizi požara do 1944. g., a prema tiskanici iz ožujka 1943. g. vidi se stanje opreme, inventara i članstva DVD-a u sklopu NDH. Završetk rata svečano je proslavljen u Vatrogasnom domu 21. travnja 1945. g.
Poslije rata konsolidiraju se vatrogasni redovi, za povjerenika je izabran Đuro Martinčić, a zapovjednikom je postao Rudolf Gešmajdig. Već 1946. g. sazvani su članovi Vatrogasne glazbe, organiziran je podmladak DVD-a i osnovan Sanitetski odjel. Zakon o Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Hrvatske donesen je 1948. g., a 1949. g. sva vatrogasna društva Požeštine obuhvaćena su unutar novoosnovanoga Vatrogasnog podsaveza.
U narednom razdoblju Društvo pokazuje i rezultate rada što se vidi 1951. g., kada u Slav. Brodu na natjecanju DVD Požega zauzima drugo mjesto.
U Zagrebu je 17. svibnja 1952. godine održan Prvi kongres saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava Hrvatske, kada je 2. svibnja proglašen Danom vatrogastva.
Tom odlukom su ukinute proslave koje su se održavale na sv. Florijana 4. svibnja.
Već 1953. je na glavnom požeškom trgu obilježen Dan vatrogastva.
Osamdeseta obljetnica obilježena je 1954. g., kada su raznim akcijama članova i Gradske glazbe dočekani brojni gosti iz cijele Hrvatske. Glazbena sekcija DVD-a i samo Društvo imali su dosta financijskih problema, tako da je, radi nesuglasica i nediscipline pojedinih članova, došao u pitanje opstanak Društva.
drago_rodic
Preokret u radu nastao je nakon skupštine održane 24. siječnja 1960. g., kada se povećava članstvo, pojačano je stručno usavršavanje, uvedene su redovite vježbe i natjecanja.
Za ovaj napredak pohvaljeni su 12. veljače članovi Upravnog odbora i operativne jedinice: Vlado Marković, Drago Rodić, Stjepan Ledinicki, Josip Orgon i Franjo Rutkovski. Radi stručnog usavršavanja poslano je u Vatrogasnu školu u Zagreb sedam vatrogasaca, a Vatrogasni odbor općine organizirao je u Požegi stručni seminar.
vatrogasna_mladez
Proslava 90. obljetnice DVD-a započela je na Trgu smotrom, izvedena je potom javna vježba, a na svečanoj sjednici podijeljena su priznanja.
Od 1965. g. ojačava rad Glazbene sekcije koja nakon 10 godina nastavlja s radom. O napredovanju u radu govore uspjesi Operativne jedinice DVD-a koja je, kao najbolja u kotaru, stekla pravo za republičko natjecanje u Sisku, gdje su zauzeli drugo mjesto.
Članovi ove grupe pokazali su se i kod gašenja požara u sušari PPK Kutjevo, kada je nagrađeno 13 vatrogasaca i cijela jedinica pohvaljena.
Veliki napredak je bila nabava vozila za gašenje lako zapaljivih tekućina 1970. g., a tada je počeo raditi i Servis za punjenje vatrogasnih aparata.
vatrogasna_vjezba_1974
Veliku, jubilarnu 100. obljetnicu 1974. godine, Društvo je obilježilo svečano. Uređen je vatrogasni dom, nabavljena je nova oprema i izvedena javna vježba pred brojnim građanstvom, a u sklopu proslave održan je i III. festival limenih glazbi Slavonije.
U domu je 1977. g. izvršena rekonstrukcija elektroinstalacija, adaptacija krovišta, uređena je garaža i nusprostorije. Nabavljeno je 1979. godine i vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom, tipa FAP 4000/400 i time se uključilo Društvo u akciju Mjeseca zaštite od požara.
Uz redovite akcije u gašenju požara 1982. g., održana je povodom Dana vatrogastva veselica i zajednički izlet sa članovima obitelji što je pridonosilo još jačem povezivanju članstva. Kao i obično 110. obljetnica započela je uređenjem Doma i okoliša, utvrđeni su prijedlozi za odlikovanja i priznanja, a DVD se pripremao za sudjelovanje na XII. susretu gradskih vatrogasnih jedinica Slavonije i Baranje u Đakovu.
Od 1986.-1991. g. rad je uglavnom bio usmjeren na provođenje preventivnih i operativnih aktivnosti: pripreme za natjecanje na općinskoj, regionalnoj, zatim međudruštvenoj i međugradskoj razini. Redovito se radilo na stručnom osposobljavanju članstva, održavanju vatrogasne opreme, servisiranju vatrogasnih aparata itd.
U tome razdoblju predsjednik Društva bio je Juraj Zelić, a tajnik Nikola Blagojević.
Početkom Domovinskog rata 1991. g. veći dio članstva uključio se u postrojbe Hrvatske vojske i policije, a dio u Općinsku specijaliziranu vatrogasnu postrojbu Civilne zaštite.
Tijekom rata se u cijelosti prostor, vozila, oprema (novonabavljena osobna i zaštitna) koristila za ratne uvjete djelovanja.
Prostor vatrogasnog doma bio je popunjavan ratnim izbjeglicama s područja Republike Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine.Dio članstva stavljen je u službu skrbi izbjeglica.
Vatrogasne skupštine se nisu održavale zbog ratnih zbivanja 1992. g., a tek 1993. g. održana je izborna skupština kada je izabran Upravni odbor na čelu sa Dragom Matoševićem, kao predsjednikom. Za tajnika je izabran Vladimir Lovrić, za zapovjednika Ninoslav Cviljević, a za blagajnika Pero Matijević.
misa_120_obljetnica
Prema naputku Hrvatske vatrogasne zajednice donesen je novi Statut. Izmjene su izvršene u lipnju 1994. godine Doneseni su također Zakon o vatrogastvu i Zakon o zaštiti od požara.
Novim zakonskim promjenama od 1994. godine Dobrovoljna vatrogasna društva nisu više društvene organizacije, već udruge građana.
Povodom 120. obljetnice obnovljen je i uređen vatrogasni dom s velikom dvoranom, koja je tijekom posljednjih 10 godina korištena za različite programe, kao jedna od najljepših u graduOva obljetnica je obilježena sa zakašnjenjem, zbog ratnih zbivanja 8. listopada 1995. godine.
U Gradskom muzeju priređena je prigodna izložba «120. godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Požegi», u gradu je bila prezentacija i svečana povorka vatrogasaca, njihovih gostiju, vozila i opreme, potom je pred domom izvedena centralna proslava s podjelom priznanja i odličja.
Tada je bila izvršena i svečana primopredaja novog specijalnog vozila Mercedes Benz»-2624, kada je bila i prezentacija njegovih mogućnosti.
stari_dom
Za uređenje i opremanje suvremenog Servisa vatrogasnih aparata uloženo je 180.000,00 kn. Osim značajnog broja vatrogasne opreme i vozila, uz velike rezultate, za vatrogasce su nastale poteškoće zbog toga što se njihovo djelovanje baziralo isključivo na dobrovoljnosti.
Od 1998. g. je odgovornost za zaštitu od požara prešla s državne na jedinice lokalne uprave i samouprave s čime je bilo jako teško uskladiti način financiranja. Ipak su te godine vatrogasci dali 2150 radnih sati u 69 intervencija.
Obilježena je i 125. obljetnica požeškog vatrogastva 1999. g. kada je završeni radovi u donjem dijelu spremišta, obnovljen parket u velikoj dvorani i postavljena rampa na ulazu u vatrogasno dvorište. Uređene su još kupaonice i priručni prostor uz spremište da bi rad bio što učinkovitiji.
Razdoblje od 1999. g. do 2004. g. u DVD-u Požega karakteriziraju određeni problemi oko osnivanja Javne vatrogasne postrojbe grada Požege (dalje u tekstu JVP) i njenog ustroja, te financiranja, što će se u narednom razdoblju postupno rješavati. Sve ovo se, kao i obično, nije odrazilo na učinkovitost i rad vatrogasaca čiji je osnovni zadatak i cilj djelovanja spašavanje života i imovine. Tako je 2000. g. preventivno pregledano više od 100 stambenih objekata sa oko 320 stanova, izvedeno je preko 550 intervencija (značajan je prijevoz pitke vode zbog sušnog razdoblja) i sa 1500 darovanih radnih sati i gašenje 56 požara.
Te godine umro je dugogodišnji zapovjednik i zaslužni vatrogasac Drago Rodić, što je osiromašilo rad Društva.
Slijedeće 2001. g. završena je adaptacija dvorišnih garaža, a nadalje u susret 130. obljetnici vatrogasci, predvođeni Upravnim odborom i predsjednikom Dragom Matoševićem, izvršavaju tekuće aktivnosti i zadatke.
DVD Požega je u listopadu 2004. godine je dostojastveno obilježila svoju 130. obljetnicu postojanja, uz popratne manifestacije (izložbom, uređenjem prostora i zgrada, vatrogasnim mimohodom, javnom vježbom i dodjelom priznanja, tiskanjem Vodiča kroz požeško vatrogastvo).
povelja
zlatna_povelja