servis
Dobrovoljno vatrogasno društvo Požega (DVD Požega) ima dugogodišnju tradiciju servisiranja i kontrole vatrogasnih aparata različitih tipova za zaštitu objekata i vozila koja obavljaju javni prijevoz. Održavanje vatrogasnih aparata započelo je 1970. godine, kada je osposobljen prostor za rad, nabavljena potrebna oprema za održavanje i osposobljena stručna osoba.

 

serviser
Sve do 2007. godine servisiranje se obavljalo u prostorijama starog vatrogasnog doma u Ulici Vjekoslava Babukića broj 27, a danas se obavlja u prostorijama novog vatrogasnog doma u Industrijskoj ulici b.b. Preseljenjem opreme, vozila i djelatnika na novu lokaciju stekli su se optimalni uvjeti za održavanje i kontrolu vatrogasnih aparata. Radni prostor sastoji se od radnog, skladišnog i prijemnog dijela te prostorija za odmor i prijem stranaka. Za održavannje su osposobljena dva stručna djelatnika-vatrogasca,
pastor_naljepnica
a servisiranje se obavlja uz suvremenu opremu i visoko educirani kadar, tako da servis DVD-a Požega ima takve reference da mu povjerenje poklanjaju mnoga privatna i javna poduzeća, obrtnici, škole, javne ustanove, uprava, te ostali građani. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja i kontrole vatrogasnih aparata temeljeno je na riješenju Ministarstva unutarnjih poslova, odjela zaštite od požara od 22. 3. 1996. godine. U popisu pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje su od 1996. do 2009. godine imale ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata (N.N., 52/1995) DVD Požega, nalazi se pod rednim brojem 77.

 

rjesenje_1
 
rjesenje_2

Novim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, a na traženje DVD Požega zbog promjene adrese, ovlašćuje se servis vatrogasnih aparata da obavlja održavanje i ispitivanje hrvatskih proizvođača i dva uvoznika, kako je vidljivo u priloženom. Održavanje i kontrola vatrogasnih aparata odnosi se prvenstveno na sve tipove iz asortimana proizvodnje tvornice vatrogasnih aparata PASTOR TVA d.d. Zagreb i MG Rijeka d.o.o.,domaćih proizvođača vatrogasnih aparata. Pastor TVA proizvodi kompletan asortiman prijenosnih i vatrogasnih aparata od 1 do 100 kg pod stalnim tlakom i s bočicom te s različitim sredstvima za gašenje požara, kao što su prah, ugljični dioksid, voda i pjena. Proizvodi Pastor TVA u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve europskih normi za prijenosne vatrogasne aparate – EN3. DVD Požega, servis vatrogasnih aparata, ima s tvrtkom Pastor servis d.o.o ugovor o održavanju i kontroli, a obavljaju se dogovori o konsignaciji vatrogasnih aparata. Prema ugovoru, servis DVD Požega se obvezuje obaviti kvalitetnu usluga, a Pastor servis d.o.o. da će radionicu opskrbiti s originalnim rezervnim dijelovima te da će ugradnja biti prema stručnim pravilima, čime se jamči da će vatrogasni aparat biti uvijek funkcionalan. Vatrogasni aparati služe za gašenje svih vrsta požara: A – požari krutih zapaljivih tvari, B – požari zapaljivih tekućina, C – požari zapaljivih plinova, D – požari zapaljivih metala. Aparati punjeni prahom su pod stalnim tlakom (P modeli) te s bočicom (S modeli).

 

katalog_1
 

katalog_2
 

katalog_3

 

 

Prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata za zaštitu objekata i vozila koja obavljaju javni prijevoz (N.N. 35/94, 55/94, 103/96, 130/2007), održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Redovni pregled može obavljati korisnik vatrogasnog aparata, najmanje jednom u roku tri mjeseca.

Periodični pregled mora se obavljati najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja. Periodični pregled obavlja isključivo ovlašteni servis.

Kontrolno ispitivanje mora se obaviti najmanje svake pete godine, a ovlašteni servis dužan je učiniti sve radnje propisane

Pravilnikom o održavanju.

Za redovni i periodični pregled te kontrolno ispitivanje nužno je voditi evidenciju o tipu, tvorničkom broju, datumu pregleda ili ispitivanja, nazivu pravne osobe (servisu), serijskom broju naljepnice na aparatu, roku za ponovni pregled ili ispitivanje, uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju te serviseru koji je aparat servisirao.

Zakonskim odredbama je propisano za pojedine kategorije korisnika potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata. S obzirom na površinu građevinskog objekta i proračunskog požarnog opterećenja, propisani su broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata.

Posebno su propisani vrsta, veličina i broj vatrogasnih aparata za vozila u javnom prijevozu. Tako je, primjerice, propisano za osobni automobil u javnom prijevozu da mora imati 1 vatrogasni aparat „prah ABC – 2 kg“, a za međugradski autobus i kamion teži od 2,5 t nosivosti, 1 vatrogasni aparat „prah ABC – 6 kg“.

aparat_1
Pastor TVA d.d. za kvalitetno održavanje i kontrolu vatrogasnih aparata propisala je i dodatne uvjete koji se odnose na: ugovor o servisiranju, posebne radnje, opremu servisera, prostor za obavljanje djelatnosti i edukaciju servisera.

Prilikom sklapanja ugovora o održavanju i kontroli vatrogasnih aparata DVD Požega je zadovoljio sve dodatne uvjete, a edukacija servisera obavlja se permanentno tjekom godine, a uvjerenje o osposobljenosti obnavlja svake četiri godine.

aparat_2
MG Rijeka d.o.o., kao tvrtaka za proizvodnju, inženjering i promet, proizvodi i vatrogasne aparate različitih tipova za gašenje požara klase ABCE, a za praktičnu upotrebu, posebno osobne automobile zanimljiv je tip MGP – 1, težine 2,3 kg.

Aparat je pod stalnim tlakom dušika (N2), inertnog plina koji onemogućuje doticaj praha u aparatu s vlagom iz zraka te je upotrebljiv i u ekstremnim vanjskim uvjetima.

Osim navedenih dvaju temeljnih tipova vatrogasnih aparata domaćih proizvođača, serviseri su osposobljeni za održavanje i ispitivanje i ostalih (stranih) proizvođača.

Voditelj servisa ja Antun Kneis.

Vatrogasnim aparatom se, doduše, ne može ugasiti veliki, rasplamsali, požar. No, njime možemo spriječiti razbuktavanje vatre, to jest požar vatrogasnim aparatom gasimo u začetku. Nužno je uvijek ispravan vatrogasni aparat imati u priravnosti, kako bi se njegovom eventualnom upotrebom izbjegle katastrofalne posljedice.

Sve detaljne informacije u vezi sa servisiranjem i pregledom vatrogasnih aparata može se dobiti na telefon: 034 273-371

servis_1