Prva zastava Dobrovoljnog vatrogasnog druđtva Požega dar je Građanske konjičke čete, koja se do osnivanja Društva 1874. godine bavila protupožarnom zaštitom i drugim poslovima vatrogastva u sklopu uprave grada.

Godine 1875., 3. srpnja, obavljena je posveta zastave, uz prigodni ceremonijal, u župnoj crkvi sv. Terezije. Blagoslov zastave obavio je požeški župnik i opat Ivan Thaller, a kuma zastavi bila je grofica Ljudevita Janković, no zbog spriječenosti u crkvi ju je zamijenila Marija pl. Kraljević, supruga požeškog župana Miroslava pl. Kraljevića.
O posveti zastave građanstvo je obaviješteno prigodnim tiskanim programom koji je nosio naslov: „Program svetčanostnih prigodom posvećenja zastave požeškog dobrovljnog vatrogasnog društva“. Posveti su bili nazočni i predstavnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda.
Za jačanje društvenih aktivnosti „zabijanjem“ srebrnih čavala u dršku zastave građanstvo je davalo priloge, a prihodom od večernjeg koncerta pod ravnanjem Vilima Justa, glazbenika i aktivista Društva, osnovana je zaklada za požarom nastradale izvršujuće članove.
 

 

 

 

 Na zastavi DVD Požega iz 1875. godine na prednjoj i stražnjoj strani nalaze se zanimljivi motivi vezani uz vatrogastvo i grad Požegu.
 
Na svilenoj podlozi plave boje, s obje strane, izvezeni su svilom cvijetni motivi uokvireni stiliziranim viticama. Na donjem kraju zastava je trokutasto usječena do trećine dužine a rubovi su ukrašeni svilenim resama.
Na prednjoj strani (aversu) zastavu krasi uljana slika sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, u odori rimskog vojnika. Slika ovalnog oblika, koju je izradio hrvatski slikar Ferdo Kikerec, ukrašena je svilenim vezom a oko nje izvezeno je jedanaest zvijezda te mjesec u gornjem desnom kutu. 
Na stražnjoj strani (reversu) nalaze se grb grada Požege, koji je također izradio Ferdo Kikerec. Likovno rješenje i grba grada Požege koristi se od početaka 18. stoljeća, a službeno od 1. rujna 1765. godine, kada je Požega dobila status slobodnog i kraljevskog grada. 
Na naličju (reversu) zastave DVD Požega iz 1875., na ovalnoj plohi, s lijeve i desne strane likovi su dvaju orlova, simbolu dvodjelne kraljevine Austrije i Mađarske. Na gornjem kraju je kruna, a ispod nje plava pozadina neba na kojem se nalazi antropomorfno sunce, orao raširenih krila te polumjesec i zvijezda. U donjem dijelu nalaze se zidine s tri kule, od kojih je središnja s otvorenim vratima.
Slike, kao aplikacije na platnu zastave, dao je izraditi o svom trošku požeški trgovac Đoko Ilić.
I današnji, aktualni grb grada Pođege slijedi tradiciju grba iz 18. stoljeća te nosi slične karakteristike.
Današnji grb grada Požege sastoji se od plavog štita obrubljenog barokno ukrašenim okvirom a u polju se nalaze zidine s tri kule iznad kojih je zlatni orao raširenih krila, između srebrnih polumjeseca i šesterokrake zvijezde. Na vrhu, iznad orla, je zlatno sunce sa zrakama. Središnja kula je s otvorenim gradskim vratima.
Oznake na vatrogasnim odorama pripadnika DVD Požega oblikovane su tako da imaju obilježja grada (barokno ukrašeni okvir s gradskim kulama); dio šahovskih polja iz grba Republike Hrvatske te vatrogasne simbole (kacigu, plamenicu i sjekiricu). 
Zastava DVD Požega bila je u službenoj upotrebi od 1875. do 1945. godine. Vjerojatno zbog neprikladnih i anakronih simbola za doba socijalizma, sv. Florijana i krune, zastava je stavljena izvan upotrebe te je pohranjena u muzej grada Požege.
Tek 2. svibnja,
1953. godine, na Dan vatrogastva, na svečan način požeškim vatrogascima uručena je nova zastava sa socijalističkim obilježjima. Iznad grba Socijalističke Republike Hrvatske ispisano je Dobrovoljno vatrogasno društvo, a ispod grba Slavonska Požega 
Uspostavom samostalne Republike Hrvatske, 1991. godine, izvan upotrebe stavljena je pak zastava iz 1953. godine, a restaurirana je stara zastava iz 1875.
Prigodom 120. obljetnice DVD Požega, 1995. godine posvećena je nova zastava. Na upriličenoj svečanosti župan Požeško-slavonske županije Anto Bagarić promovirao je novu zastavu, okićenu hrvatskom trobojnicom i zlatnom vatrogasnom medaljom Hrvatske vatrogasne zajednice. 
Predsjedništvo vatrogasnog saveza Hrvatske je 30. ožujka 1992. godine donijelo pravila o načinu oblikovanja zastave Dobrovoljnih vatrogasnih društava te se navodi:
„Po odluci Dobrovoljnog vatrogasnog društva vatrogasna zastava s jedne strane može se izrađivati prema ovom opisu: Crvena tkanina plamenocrvene boje, u sredini je lik sv. Florijana (visine 45 cm) u boji, na plavoj pozadini sa zlatnim eliptičnim obrubom“.
Na zastavi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega s prednje strane nalazi se amblem Hrvatske vatrogasne zajednice, a od lijeve k desnoj strani upisana je godina utemeljenja Društva, 1874., te 120. obljetnica društva ,1995.
 
 
 

 

 

Iznad amblema nalazi se natpis DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO a ispod POŽEGA.

Na pozadini zastave nalazi se slika sv. Florijana u preporučenim proporcijama, u kutovima stilizirani cvijetni motivi s viticama te tekst: BOGA SLAVI, BLIŽNJEGA IZBAVI.